Stoczek Łukowski

+48 25 631 18 78

Żelechów

+48 25 754 10 89
+48 782 009 222

Wola  Żelechowska

+48 601 611 960

Terapeuci

 • Poradnia psychologiczna zajmuje się:

  • diagnozą psychologiczną dziecka
  • opiniowaniem rozwoju psychicznego
  • udzielamy porad w zakresie problemów z wychowaniem dzieci
  • udzielaniem wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem
 • Poradnia logopedyczna zajmuje się leczeniem i rehabilitacją:

  • specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka – dyslalia, seplenienie
  • specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, w tym dysleksja
  • specyficznych zaburzeń rozwoju funkcji motorycznych
  • mieszanych specyficznych zaburzeń rozwojowych
  • jąkania
  • ubytków słuchu
  • następstw chorób naczyń mózgowych
  • nieprawidłowości zębowo – twarzowych
  • opóźnionego rozwoju mowy po leczeniu rozczepu wargi i podniebienia
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • dziecięcego porażenia mózgowego
  • zespołu Dwona
 • Poradnia  Pedagoga specjalnego zajmuje się:

  • diagnozowaniem i oceną rozwoju dziecka 
  • opracowaniem  wspólnie z innymi specjalistami (lekarzem, psychologiem, logopedą, rehabilitantem indywidualnego) programu wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę
  • realizowaniem  z dzieckiem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju skoordynowanych z działaniami wymienionych specjalistów
  • analizowaniem  i sprawdzaniem  skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie oraz wprowadzaniem  zmian w indywidualnym programie terapii dziecka.

Terapia zajęciowa – celowe organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi i materiałów naturalnych (drewno, skóra, glina) w celu poprawy czynności, zwiększenia zakresu ruchów oraz siły mięśni osób usprawnianych (oprócz usprawniania ruchowego wzmacnia psychikę)

Osoba prowadząca ćwiczenia w ramach terapii zajęciowej – terapeuta zajęciowy, musi mieć specjalne przygotowanie. Powinna posiadać znajomość wielu działów pracy i techniki, które mogą służyć jako czynnik usprawniający. Poza tym wymaga się od niej przygotowania pedagogicznego oraz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii, które upoważniają do prowadzenia terapii zajęciowej – działu leczenia usprawniającego. 

2022 „Rehabilitacja” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystkie prawa zastrzeżone.