Stoczek Łukowski

+48 25 631 18 78

Żelechów

+48 25 754 10 89
+48 782 009 222

Wola  Żelechowska

+48 601 611 960

Diagnostyka stomatologiczna

 • RTG 
 • kamera wewnątrzustna
 • zdjęcia panoramiczne – pantomogram

W przypadku konsultacji u chirurga twarzowo-szczękowego prosimy zabrać prześwietlenie zębów (pantomogram).

Tomograf CS 8100 SC 3D

Posiadamy jeden z najdoskonalszych aparatów Carestream Dental z modułem obrazowania cefalometrycznego.

Tomografia 3D CBCT

 • Najwyższa rozdzielczość: (0,075 mm tryb HD Endo, format obr. 5×5 cm, 0,15 mm dla pola 8×9 cm)
 • Wyjątkowo krótki czas badania 3D
 • Low Dose Imaging 3D – ultra niska dawka promieniowania 3D. Redukcja dawki,aż o 87%
 • Badanie 4×4 cm w trybie pediatrycznym
 • Przyjazne w nawigacji, a jednocześnie specjalistyczne oprogramowanie 3D umożliwiające np. planowanie zabiegów implantologicznych wraz obszerną bazą implantów
 • Możliwość wykonywania cyfrowych wycisków CAD/CAM

Pantomografia:

Pantomogram to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur je otaczających takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo- żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe, jest również pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i nowotworach. Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości jak np. próchnica, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo.

Nasz pantomograf charakteryzuje się:

 • Poszerzoną warstwą obrazowania zapewniającą szerszą głębię ostrości
 • Szerokim spektrum badań OPG: zdjęcia fragmentaryczne, projekcje stawów skroniowo-żuchwowych,zatok, oraz zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
 • Jedyny na rynku pantomograf z funkcją równoległych skanów warstwowych (tomsynteza 2D+) pozwalających na określenie położenia zębów nadliczbowych i zatrzymanych oraz określenia relacji korzenia i wyrostka zębowego

Cefalometria (ortodontyczne zdjęcia boczne)

 • najszybsze skanowanie cefalometryczne na rynku
 • automatyczna analiza ortodontyczna-najszybsza na świecie od 90 s.
 • predefiniowane filtry ortodontyczne – wyjątkowo dokładna wizualizacja struktur.

RADIOWIZJOGRAFIA RVG 6200

 • Radiowizjografia pozwala m.in. na precyzyjną ocenę długości kanału zęba, określenie jaka jest gęstość kości, analizę poprawności wypełnienia kanału. W ten sposób eliminuje się na przykład ryzyko niepełnego oczyszczenia kanału. Możliwość wyskalowania ważnych dla dentysty fragmentów obrazu jest istotna w procesie należytego diagnozowania stanu uzębienia (realne jest np. wykrycie wczesnego stadium próchnicy).

Zdjęcie wewnątrzustne

Z uwagi na ich powszechne zastosowanie, należą do najczęściej wykonywanych badań rentgenowskich. Zgodnie ze swoją nazwą, zdjęcia wewnątrzustne to takie radiogramy, przy otrzymywaniu których detektor promieniowania (film lub czujnik cyfrowy) znajdują sie w jamie ustnej. Do zdjęć wewnątrzustnych zalicza się:

 • zdjęcia zębowe – wykonywane techniką izometrii Cieszyńskiego lub techniką kąta prostego
 • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe wykonywane z użyciem specjalnych pasków pomagających w utrzymaniu detektora promieniowania na wysokości jednocześnie koron zębów górnych i dolnych

Na zdjęciach przylegających uwidacznia się:

 • długość korzeni zębów oraz przebieg kanałów
 • zmiany okołowierzchołkowe zębów
 • pozostawione korzenie
 • zęby nadliczbowe lub zatrzymane
 • torbiele korzeniowe lub zawiązkowe
 • zmiany nowotworowe
 • złamania korzeni zęba
 • przy urazach zdjęcia te umożliwiają ustalenie linii złamania kości
2022 „Rehabilitacja” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystkie prawa zastrzeżone.