Stoczek Łukowski

+48 25 631 18 78

Żelechów

+48 25 754 10 89
+48 782 009 222

Wola  Żelechowska

+48 601 611 960

mgr Grzegorz Sadło

5/5

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – kierunek Fizjoterapia. Studia Dzienne.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – kierunek Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia.
 • Przygotowanie pedagogiczne – Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych
 • Obecnie w trakcie Specjalizacji z Fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
 • PNF Basic
 • PNF w Pediatrii
 • PNF i Skoliozy
 • Kinesiology Taping
 • Integracja Sensoryczna I i II Stopień – diagnoza i terapia
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego
 • BLS/AED PROVIDER KURS (pierwsza pomoc medyczna)
 • Terapia manualna koncepcji Maitland
 • Suche Igłowanie – Medyczna Akupunktóra
 • Neuromobilizacje
 • Uczestnik wielu konferencji Naukowo-Szkoleniowych – „Forum Praktyków – Skoliozy”, „Aktualne kierunki terapii schorzeń narządu ruchu”
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy”
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 

5/5

mgr Monika Zadrożna

 • Masaż I i II stopień
 • Kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała.
 • DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscuar Stabilization) Moduł A i B

Absolwentka  Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – kierunku Fizjoterapia.

Przygotowanie pedagogiczne -Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.

mgr Joanna Deres

5/5

Absolwentka  Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – kierunek Fizjoterapia.

Przygotowanie pedagogiczne -Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.

 • Masaż I i II stopień
 • Kinesiology Taping
 • PNF podstawowy
 • terapia neurotaktylna
5/5

mgr Elwira Zatyka – Kapczyńska

 • Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath Basic
 • Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath Baby
 • Integracja Sensoryczna II stopień
 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • Weronika Sheborne I stopień
 • Rehabilitacja dzieci ze skoliozą i wadami postawy
 • Masaż bańką chińską i gorącymi kamieniami
 • Warsztaty praktyczne ,,Mobilność, Stabilność, Sensomotoryka”
 • Trening Funkcjonalny
 • FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Medyczny – kierunek Fizjoterapia.

Przygotowanie pedagogiczne – Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

mgr Justyna Tylman

5/5

Absolwentka  Uniwersytetu Medycznego W Łodzi- kierunek Fizjoterapia.  

 • Terapia neurotaktylna.
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath .
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metoda McKenziego.
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci.
 • Osteopatia w pediatrii i neonatologii.
 • Mobilizacja tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii.
 • Dziecko wiotkie- praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego.
 • Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego.
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Introductory Lower Limb Biomechanics Workshop
 • Wprowadzenie do dynamicznych ortez DAFO CASCADE.
 • Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych.
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o wczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenie własne.
5/5

mgr Żaneta Chmiel-Kucharczyk

 • Terapia neurotaktylna
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath Basic
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Suche Igłowanie- Medyczna Akupunktura
 • Kinesiology Taping
 • PNF podstawowy
 • Anatomy Trains
 • ICF- to się opłaca

Absolwentka  Uniwersytetu Medycznego W Lublinie- kierunek Fizjoterapia.

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza- Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

mgr Katarzyna Karbowska

5/5

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie – kierunek Fizjoterapia.

 • Przygotowanie pedagogiczne – Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych
 • Logopedia Kliniczna-Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Terapia taktylna
5/5

mgr Małgorzata Mianowska

 • Kurs NDT Bobath Basic
 • Kinesiology Taping
 • Integracja Sensoryczna II
 • Kurs „ Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – kierunek fizjoterapia.

 • Przygotowanie pedagogiczne -Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

mgr Mateusz Sadowski

5/5

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – kierunek Fizjoterapia.

 • Siła i ocena motoryczna
 • Diagnostyka i terapia skolioz wg metod FITS

mgr Justyna Adamiec

5/5

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

5/5

mgr Klaudia Jurzysta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

mgr Kamil Adamiec

5/5

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Ignacego Jana Padarewskiego – mgr Fizjoterapii

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej – Technik Masażysta.

 • Trening Medyczny – BODYWORK
 • Nowoczesna Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax’a
 • Wady postawy – osteopatyczna praca z czaszką
 • Wady postawy – praktyczny niezbędnik diagnostyczny
 • Research in the clinical setting: Understanding and applying randomised trials
 • Wykorzystanie trakcji w terapii bólu kręgosłupa
 • Udział w światowym kongresie fizjoterapii – Genewa
5/5

mgr Łukasz Grabelski

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie – kierunek fizjoterapia

Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie – Technik Masażysta

 • Kinesiotaping
 • Suche Igłowanie
 • Trener Masażu
 • Badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach st. kolanowych

lic. Michał Oliwa

5/5

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – kierunek fizjoterapia.

W trakcie uzupełniających studiów magisterskich.

Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku – technik masażysta

 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż bańką chińską
 • Kinesiotaping
5/5

tech. Martyna Czopek

Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie – technik masażysta. Dzienne.

 • Masaż tkanek głębokich

tech. Kinga Sikora

5/5

Policealne Studium Medycyny Sportu – Caroline Medical Center w Warszawie – Technik Masażysta

 • Masaż gorącymi stęplami
 • Masaż bambusem
5/5

tech. Ewa Kania

Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie – technik fizjoterapii. Dzienne.

tech. Paweł Owczarczyk

5/5

Medyczne Studium Zawodowe w Sokołowie Podlaskim – technik fizjoterapii

 • Masaż bańką chińską
2022 „Rehabilitacja” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystkie prawa zastrzeżone.