Terapeuci


 • Psycholog

  Poradnia psychologiczna zajmuje się:

  • diagnozą psychologiczną dziecka
  • opiniowaniem rozwoju psychicznego
  • udzielamy porad w zakresie problemów z wychowaniem dzieci
  • udzielaniem wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem
 • Logopeda

  Poradnia logopedyczna zajmuje się leczeniem i rehabilitacją:

  • specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka - dyslalia, seplenienie
  • specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, w tym dysleksja
  • specyficznych zaburzeń rozwoju funkcji motorycznych
  • mieszanych specyficznych zaburzeń rozwojowych
  • jąkania
  • ubytków słuchu
  • następstw chorób naczyń mózgowych
  • nieprawidłowości zębowo - twarzowych
  • opóźnionego rozwoju mowy po leczeniu rozczepu wargi i podniebienia
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • dziecięcego porażenia mózgowego
  • zespołu Dwona
 • Pedagog specjalny

  Poradnia  Pedagoga specjalnego zajmuje się:

  • diagnozowaniem i oceną rozwoju dziecka 
  • opracowaniem  wspólnie z innymi specjalistami (lekarzem, psychologiem, logopedą, rehabilitantem indywidualnego) programu wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę
  • realizowaniem  z dzieckiem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju skoordynowanych z działaniami wymienionych specjalistów
  • analizowaniem  i sprawdzaniem  skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie oraz wprowadzaniem  zmian w indywidualnym programie terapii dziecka.
 • Terapeuta zajęciowy

  Terapia zajęciowa – celowe organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi i materiałów naturalnych (drewno, skóra, glina) w celu poprawy czynności, zwiększenia zakresu ruchów oraz siły mięśni osób usprawnianych (oprócz usprawniania ruchowego wzmacnia psychikę)

  Osoba prowadząca ćwiczenia w ramach terapii zajęciowej – terapeuta zajęciowy, musi mieć specjalne przygotowanie. Powinna posiadać znajomość wielu działów pracy i techniki, które mogą służyć jako czynnik usprawniający. Poza tym wymaga się od niej przygotowania pedagogicznego oraz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii, które upoważniają do prowadzenia terapii zajęciowej – działu leczenia usprawniającego. 

Nasze placówki

 • Żelechów

  ul. Długa 136F, 08-430
  tel. +48 (25) 75 41 089

 • Stoczek Łukowski

  Pl. Tadeusza Kościuszki 14, 21-450 
  tel. +48 (25) 63 11 878

 • Wola Żelechowska

  Wola Żelechowska 105A, 08-430
  tel. +48 (25) 601 611 960

Dla pacjenta

Wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ:

 • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
 • dokument z numerem PESEL

W przypadku konsultacji u chirurga twarzowo-szczękowego prosimy zabrać prześwietlenie zębów (pantomogram).