Diagnostyka


Zdjęcie pantomograficzne (pantomogram)

Jest to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur je otaczających takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo- żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe, jest również pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i nowotworach. Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości jak np. próchnica, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo. 

Zdjęcie wewnątrzustne

Z uwagi na ich powszechne zastosowanie, należą do najczęściej wykonywanych badań rentgenowskich. Zgodnie ze swoją nazwą, zdjęcia wewnątrzustne to takie radiogramy, przy otrzymywaniu których detektor promieniowania (film lub czujnik cyfrowy) znajdują sie w jamie ustnej. Do zdjęć wewnątrzustnych zalicza się:

 • zdjęcia zębowe- wykonywane techniką izometrii Cieszyńskiego lub techniką kąta prostego
 • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe wykonywane z użyciem specjalnych pasków pomagających w utrzymaniu detektora promieniowania na wysokości jednocześnie koron zębów górnych i dolnych

Na zdjęciach przylegających uwidacznia się:

 • długość korzeni zębów oraz przebieg kanałów
 • zmiany okołowierzchołkowe zębów
 • pozostawione korzenie
 • zęby nadliczbowe lub zatrzymane
 • torbiele korzeniowe lub zawiązkowe
 • zmiany nowotworowe
 • złamania korzeni zęba
 • przy urazach zdjęcia te umożliwiają ustalenie linii złamania kości

Nasze placówki

 • Żelechów

  ul. Długa 136F, 08-430
  tel. +48 (25) 75 41 089

 • Stoczek Łukowski

  Pl. Tadeusza Kościuszki 14, 21-450 
  tel. +48 (25) 63 11 878

 • Wola Żelechowska
  Wola Żelechowska 105A, 08-430
  tel. +48 (25) 601 611 960

Dla pacjenta

Wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ:

 • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
 • dokument z numerem PESEL

W przypadku konsultacji u chirurga twarzowo-szczękowego prosimy zabrać prześwietlenie zębów (pantomogram).