Diagnostyka


Tomograf CS 8100 SC 3D

Posiadamy jeden z najdoskonalszych aparatów Carestream Dental z modułem obrazowania cefalometrycznego.

Pantomografia:

Pantomogram to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur je otaczających takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo- żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe, jest również pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i nowotworach. Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości jak np. próchnica, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo.

Nasz pantomograf charakteryzuje się:

 • Poszerzoną warstwą obrazowania zapewniającą szerszą głębię ostrości
 • Szerokim spektrum badań OPG: zdjęcia fragmentaryczne, projekcje stawów skroniowo-żuchwowych,zatok, oraz zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
 • Jedyny na rynku pantomograf z funkcją równoległych skanów warstwowych (tomsynteza 2D+) pozwalających na określenie położenia zębów nadliczbowych i zatrzymanych oraz określenia relacji korzenia i wyrostka zębowego

Tomografia 3D CBCT

 • Najwyższa rozdzielczość: (0,075 mm tryb HD Endo, format obr. 5x5 cm, 0,15 mm dla pola 8x9 cm)
 • Wyjątkowo krótki czas badania 3D
 • Low Dose Imaging 3D – ultra niska dawka promieniowania 3D. Redukcja dawki,aż o 87%
 • Badanie 4x4 cm w trybie pediatrycznym
 • Przyjazne w nawigacji, a jednocześnie specjalistyczne oprogramowanie 3D umożliwiające np. planowanie zabiegów implantologicznych wraz obszerną bazą implantów
 • Możliwość wykonywania cyfrowych wycisków CAD/CAM

Cefalometria (ortodontyczne zdjęcia boczne)

 • najszybsze skanowanie cefalometryczne na rynku
 • automatyczna analiza ortodontyczna-najszybsza na świecie od 90 s.
 • predefiniowane filtry ortodontyczne – wyjątkowo dokładna wizualizacja struktur.

Zdjęcie wewnątrzustne

Z uwagi na ich powszechne zastosowanie, należą do najczęściej wykonywanych badań rentgenowskich. Zgodnie ze swoją nazwą, zdjęcia wewnątrzustne to takie radiogramy, przy otrzymywaniu których detektor promieniowania (film lub czujnik cyfrowy) znajdują sie w jamie ustnej. Do zdjęć wewnątrzustnych zalicza się:

 • zdjęcia zębowe - wykonywane techniką izometrii Cieszyńskiego lub techniką kąta prostego
 • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe wykonywane z użyciem specjalnych pasków pomagających w utrzymaniu detektora promieniowania na wysokości jednocześnie koron zębów górnych i dolnych

Na zdjęciach przylegających uwidacznia się:

 • długość korzeni zębów oraz przebieg kanałów
 • zmiany okołowierzchołkowe zębów
 • pozostawione korzenie
 • zęby nadliczbowe lub zatrzymane
 • torbiele korzeniowe lub zawiązkowe
 • zmiany nowotworowe
 • złamania korzeni zęba
 • przy urazach zdjęcia te umożliwiają ustalenie linii złamania kości

RADIOWIZJOGRAFIA  RVG 6200

Radiowizjografia pozwala m.in. na precyzyjną ocenę długości kanału zęba, określenie jaka jest gęstość kości, analizę poprawności wypełnienia kanału. W ten sposób eliminuje się na przykład ryzyko niepełnego oczyszczenia kanału. Możliwość wyskalowania ważnych dla dentysty fragmentów obrazu jest istotna w procesie należytego diagnozowania stanu uzębienia (realne jest np. wykrycie wczesnego stadium próchnicy).

Nasze placówki

 • Żelechów

  ul. Długa 136F, 08-430
  tel. +48 (25) 75 41 089

 • Stoczek Łukowski

  Pl. Tadeusza Kościuszki 14, 21-450 
  tel. +48 (25) 63 11 878

 • Wola Żelechowska

  Wola Żelechowska 105A, 08-430
  tel. +48 (25) 601 611 960

Dla pacjenta

Wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ:

 • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
 • dokument z numerem PESEL

W przypadku konsultacji u chirurga twarzowo-szczękowego prosimy zabrać prześwietlenie zębów (pantomogram).